Blokowanie karnetów

Z uwagi na nieporozumienia związane z „blokowaniem” karnetów (wielokrotne blokowanie w ciągu jednego miesiąca, próby przedłużania karnetów przy nieregularnym uczęszczaniu na zajęcia )
informujemy, że na okres wakacji ( czerwiec, lipiec, sierpień ) jednorazowo przedłużamy ważnosć karnetów „ otwartych” ( do codziennego wykorzystywania ) na okres od 7 do 14 dni
przy wcześniejszym poinformowaniu o planowanym wyjeździe.
Karnety z ograniczoną ilością wejść prosimy kupować w sposób przemyślany w zależności od możliwości czasowych, gdyż nie będą przedłużane.